Chính phủ đồng ý bổ sung vốn Nhà nước 7.700 tỷ đồng cho Vietcombank

21/09/2021 11:00

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án bổ sung vốn Nhà nước thêm gần 7.700 tỷ đồng cho Vietcombank để duy trì tỉ lệ sở hữu.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB).

Theo quyết định, Ngân hàng sẽ được bổ sung hơn 7.600 tỷ đồng theo tờ trình của Ngân hàng Nhà nước để duy trì tỉ lệ sở hữu của Nhà nước tại Vietcombank.

Nguồn vốn bổ sung đến từ cổ tức cho cổ đông Nhà nước, thông qua việc Vietcombank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 sau trích lập các quỹ, chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Tại phiên họp Đại cổ đông thường niên 2021, Vietcombank được cổ đông chấp thuận kế hoạch tăng vốn từ 37.088 tỷ đồng lên 47.325 tỷ đồng, thông qua 2 cấu phần.

Thứ nhất, Ngân hàng sẽ phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương đương tỉ lệ 27,6% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức 2019 (tỉ lệ 8% bằng tiền mặt).

Phần thứ hai, Ngân hàng sẽ chào bán riêng lẻ 6,5% vốn điều lệ, tương đương phát hành hơn 307 triệu cổ phiếu cho tối đa 99 nhà đầu tư.

Tài chính - Ngân hàng - Chính phủ đồng ý bổ sung vốn Nhà nước 7.700 tỷ đồng cho Vietcombank

Giá phát hành không thấp hơn định giá của tổ chức định giá và bình quân số học giá đóng cửa 10 phiên giao dịch trên HoSE, liền kề trước ngày nhà đầu tư thông báo mua. Thời gian thực hiện chào bán trong năm 2021 và tiếp tục trong năm 2022 nêu chưa hoàn thành. 

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Viecombank tiếp tục giữ vị trí quán quân về lợi nhuận tại các ngân hàng Việt khi lãi trước thuế 13.021 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2020, tương đương 52% kế hoạch năm.

Về chất lượng tín dụng, đến cuối tháng 6/2021, tổng nợ xấu nội bảng của Vietcombank ở mức 6.834 tỷ đồng, tăng 32% so với cuối năm trước. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng 20% lên 5.162 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu/cho vay khách hàng ở mức 0,74%, tăng so với mức 0,6% cuối năm trước. 

Tổng tài sản đến 30/6 ở mức gần 1,3 triệu tỷ đồng, giảm 2% so với cuối năm trước. Tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm 31% xuống 186.339 tỷ đồng. 

Tài chính - Ngân hàng - Chính phủ đồng ý bổ sung vốn Nhà nước 7.700 tỷ đồng cho Vietcombank (Hình 2).

Tình hình kinh doanh Vietcombank giai đoạn 2015-2020. 

Theo https://www.nguoiduatin.vn/chinh-phu-dong-y-bo-sung-von-nha-nuoc-7700-ty-dong-cho-vietcombank-a528166.html