TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH VÀO TOP 50 DOANH NGHIỆP LỢI NHUẬN XUẤT SẮC VIỆT NAM NĂM 2021

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Hà Nội), Tập đoàn Hưng Thịnh đã được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2021 trong Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.