Không phải Vietcombank, một ngân hàng vừa báo lãi trước thuế cán mốc 1 tỷ USD, tỷ lệ CASA lập kỷ lục toàn ngành với hơn 50%

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này trong năm 2021 đạt hơn 23.200 tỷ đồng. Tỷ lệ CASA đạt 50,5% với số dư 158,9 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu cuối quý 4 năm 2021 chỉ ở mức 0,7% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 162,9%.