Ngân hàng nào có kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận "nóng" nhất năm 2022?

Có không ít ngân hàng tham vọng tăng trưởng trên dưới 100% nhưng có nhà băng lại tính "đường lùi" vì năm trước tăng trưởng đột biến.