Hạ tầng mở lối, Hòa Lạc đón nhận nhiều xung lực phát triển

Sự xuất hiện của nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước đến đầu tư, cùng hạ tầng thay đổi từng ngày cho thấy sự chuyển động tích cực tại vùng đất Hòa Lạc.