Bắc Giang duyệt quy hoạch khu đô thị hơn 50ha

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 100/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn An Châu, huyện Sơn Động (tỷ lệ 1/500).