Bộ Công Thương lại "lỡ hẹn" trình Đề án Quy hoạch điện VIII

18/06/2021 22:30

Theo kế hoạch, bộ Công Thương phải trình Đề án quy hoạch điện VIII lên Chính phủ trước ngày 15/6, song Bộ này chưa thể trình theo yêu cầu đã được đưa ra.

Thông tin về những vấn đề liên quan đến đề án Quy hoạch điện VIII, tại cuộc họp báo thường kỳ bộ Công Thương chiều 17/6, ông Hoàng Tiến Dũng - Cục trưởng cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cho biết, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì buổi họp với bộ Công Thương và các đơn vị liên quan về nội dung Quy hoạch điện VIII.

Phó Thủ tướng đã kết luận một số nội dung và yêu cầu bộ Công Thương tiếp thu các ý kiến góp ý của các đơn vị tại cuộc họp để hoàn thiện đề án.

Tiêu dùng & Dư luận - Bộ Công Thương lại 'lỡ hẹn' trình Đề án Quy hoạch điện VIII

Bộ Công thương lỡ hẹn trình đề án Quy hoạch điện VIII trước ngày 15/6 (ảnh: Phạm Tùng).

Cụ thể, về cơ bản, phụ tải dự báo trong Quy hoạch điện VIII đã bám sát các mục tiêu của các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, tuân thủ các chỉ đạo của Đảng nêu tại Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XIII. Các kết quả dự báo là hợp lý.

Trên cơ sở kết quả dự báo phụ tải, bộ Công Thương rà soát lại chương trình phát triển nguồn, xây dựng cơ cấu phát triển nguồn điện hợp lý, tránh để mức dự phòng quá cao, gây lãng phí nguồn lực và tạo áp lực về vốn đầu tư.

Rà soát lại việc bố trí không gian cho phát triển các nguồn điện trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá lợi thế so sánh của các địa phương, các vùng trong việc phát triển hài hòa và đồng bộ các nguồn điện lớn. Đánh giá, xây dựng các giải pháp phát triển nguồn điện đảm bảo chủ động trong việc cung cấp nhiên liệu.

Trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và thông báo kết luận cuộc họp do Văn phòng Chính phủ thông báo tại Thông báo số 91 ngày 3/5/2021, cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát lại chương trình phát triển nguồn điện đảm bảo các yêu cầu theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Rà soát lại kế hoạch phát triển các nguồn năng lượng tái tạo đảm bảo tỉ lệ hợp lý giữa nguồn điện truyền thông và nguồn điện năng lượng tái tạo, hạn chế tối đa những khó khăn trong công tác vận hành hệ thống điện. Cùng với đó, cập nhật chương trình phát triển lưới điện đồng bộ với nguồn điện, tránh tối đa việc cắt giảm các nguồn năng lượng tái tạo đồng thời rà soát nguồn vốn đầu tư hợp lý cho chương trình phát triển điện lực trong tương lai.

"Chúng tôi đã tổ chức 3 buổi họp với đơn vị tư vấn, tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bên liên quan do Thứ trưởng Đặng Hoàng An chủ trì để rà soát các nội dung theo Thông báo số 91 nêu trên. Bộ trưởng bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng đã chủ trì cuộc họp ngày 4/6 để rà soát nội dung. Dự kiến, cục Điện lực và Năng lượng tái tạo sẽ hoàn thành báo cáo trình lãnh đạo bộ thông qua, để lấy ý kiến các bộ, ngành và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2021", ông Dũng thông tin.

Tiêu dùng & Dư luận - Bộ Công Thương lại 'lỡ hẹn' trình Đề án Quy hoạch điện VIII (Hình 2).

Ông Hoàng Tiến Dũng cho biết, cục Điện lực và Năng lượng tái tạo sẽ hoàn thành báo cáo trình lãnh đạo Bộ và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2021.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) với yêu cầu bộ Công Thương lấy thêm ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện hồ sơ, trình lại đề án Quy hoạch điện VIII trước ngày 15/6/2021.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Quy hoạch điện VIII có vai trò rất quan trọng trong hệ thống quy hoạch ngành quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, yêu cầu sớm hoàn thành với chất lượng tốt nhất, đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, tạo nền tảng hạ tầng cho phát triển toàn diện kinh tế, xã hội của đất nước.

Bởi vậy, việc tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện đề án Quy hoạch điện VIII là cần thiết với mục đích đạt chất lượng tốt nhất, phát triển ngành điện bền vững, nâng cao khả năng tự chủ về năng lượng của đất nước, xác định quy mô phát triển hợp lý hệ thống điện quốc gia qua từng thời kỳ để có giá bán điện hợp lý nhất và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo https://www.nguoiduatin.vn/bo-cong-thuong-lai-lo-hen-trinh-de-an-quy-hoach-dien-viii-a517875.html