BẤT ĐỘNG SẢN

Đi tìm lời giải cho bài toán phát triển tinh hoa làng nghề Sơn Đồng

Làng nghề Sơn Đồng đã có những bước đi tích cực nhưng mức độ phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và giá trị vốn có.