KINH TẾ

Một cổ đông lớn thoái toàn bộ vốn tại Sữa Quốc tế

Công ty Gold Field International không còn là cổ đông lớn của Sữa Quốc tế từ 15/11 sau khi hoàn tất giao dịch bán toàn bộ 3,3 triệu cổ phiếu IDP.