NGÂN HÀNG

Dự án truyền cảm hứng “Love The Game You Play” của Timo x Truong Twins được giới trẻ Việt hào hứng tham gia

Xuất phát là một ngân hàng số tiên phong tại Việt Nam, Covid đã giúp Timo nhạy bén định hướng mình trở thành một ngân hàng kết nối cộng đồng và phát triển bền vững. Thời gian qua, Timo luôn thể hiện rõ cam kết với mỗi cộng đồng mà họ chọn lựa để hợp tác, Timo sẽ là một người bạn, một người cộng sự ăn ý, thấu hiểu từ đó mang lại cho khách hàng những trải nghiệm mang giá trị “tinh thần, cảm xúc” mà chưa Ngân hàng nào làm được.