QUỐC TẾ

Tấm séc có chữ ký của Steve Jobs có thể bán đấu giá lên tới 606 triệu đồng

Tấm séc mua máy tính Apple có chữ ký của Steve Jobs dự kiến thu được hơn 25.000 USD khi đem ra đấu giá.