THỊ TRƯỜNG

Top 10 thương vụ M&A tiêu biểu nhất 2021 - 2022: Masan đóng góp 3 thương vụ

3 thương vụ của Masan là thương vụ với De Heus Group, thương vụ với SK Group (Hàn Quốc) và thương vụ mua lại 85% cổ phần của Phúc Long.