TIÊU DÙNG

Miền Bắc thiếu điện trầm trọng, EVN mong khách hàng cảm thông

Với việc thiếu hụt khoảng 4.350 MW, khu vực phía Bắc đang đối mặt với nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết các giờ trong ngày trong thời gian tới.