XE & CÔNG NGHỆ

Hà Lan cấm cài đặt TikTok trên điện thoại công

Ngày 21/3, Bộ Nội vụ Hà Lan đã ra quyết định cấm nhân viên sử dụng ứng dụng mạng xã hội TikTok trên điện thoại công.