Chủ tịch LDG đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu

Admin
Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư LDG đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu từ ngày 11/11 đến ngày 9/12/2019. Dự kiến sau giao dịch, ông Hưng nâng tỷ lệ sở hữu lên 11,7%, tương đương hơn 28 triệu cổ phiếu.

Đây là lần thứ 5 tính từ đầu năm, ông Hưng đăng ký mua vào cổ phiếu LDG. Giao dịch lần này diễn ra khi cổ phiếu LDG vừa hồi phục được 3 phiên, sau khi chạm đáy một tháng qua. Chốt phiên ngày 6/11, LDG có giá 10.700 đồng/cp.

Tổng cộng, ông Hưng mua vào gần 10,8 triệu cổ phiếu LDG trong năm nay.

Lũy kế 9 tháng, LDG thực hiện được 58% kế hoạch lợi nhuận năm.