ANFT - Tài sản số, giá trị thực, cổ phiếu Bất động sản thời gian thực đầu tiên tại Việt Nam – Vươn tầm thế giới

Kinh tế số chia sẻ (Digital Sharing Economy) là chiến lược phát triển trong dài hạn của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Năm 2004 sự xuất hiện mô hình vận chuyển chia sẻ Uber, Grab là một minh chứng cho sự phát triển này.