Tập đoàn BEST Inc. - 14 năm nỗ lực và phát triển

Đối mặt nhiều thử thách suốt 14 năm, đội ngũ BEST không ngừng nỗ lực, cải tiến và tăng cường ứng dụng công nghệ, mở rộng mạng lưới dịch vụ.