Trung Quốc tăng cường trấn áp hoạt động đào tiền mã hóa

Chiến dịch này là động thái mới nhất của giới chức địa phương tại Trung Quốc nhằm truy quét các cơ sở đào tiền mã hóa, đặc biệt là bitcoin.